อุบลฯ เปิด“เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม

admin2

อุบลฯ เปิด เทศกาล ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) 1 ก.ค.65 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 6 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ อุบลราชธานี ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ณ อาคารศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานฯ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการส่งเสริมสร้างกระแสการบริโภคสินค้าอินทรีย์ รวมทั้งการใช้สินค้าที่ผลิตในชุมชน ซึ่งจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะส่งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง เกิดการสร้างอาชีพ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชน สู่ผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุบลราชธานีให้เกิดความเข้มแข็ง และการจัดงานในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาด้านการตลาด เกิดช่องทางการจำหน่ายที่ยั่งยืน และยังเป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเด่น สินค้าดี ของจังหวัดไปสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรงซึ่งการจัดเทศกาล “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม” มีนโยบายว่าจะจัดติดต่อกันเป็นประจำ โดยกำหนดแนวทางไว้ว่าเป็นวันที่ 2 ของทุกเดือน แต่ก็อาจมีการเลื่อนได้ตามความจำเป็น
กิจกรรมภายในงาน การแสดงและจำหน่าย สินค้าดี ของจังหวัดอุบลราชธานี มากกว่า 80 คูหา ได้แก่ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์แปรรูป ผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าฝ้าย เครื่องจักสาน พันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ เชื้อเห็ดหลากหลายชนิด อาหารพร้อมทานจากร้านที่ได้รับการรับรองใช้วัตถุดิบปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสินค้าเด่น เช่น ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ทุเรียนภูเขาไฟจากอำเภอน้ำยืน รวมถึงสินค้าลดค่าครองชีพลดราคาพิเศษ จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี รับแจกเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงบำรุงดิน สารเร่ง พด. ต้นกล้าหม่อนพันธุ์ดี นอกจากนี้ยังมีต้นกล้าไม้ป่า และไม้หายาก แจกกว่า 500 ต้น

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน

Post Views: 59 อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมน […]

ข่าวภูธร