อุบลราชธานี​ พลังแห่งศรัทธา โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน วัดยางน้อย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มูลนิธิ ชิน โสภณพานิช บริษัทในกลุ่ม และ ชาวอุบลฯ โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน สามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาสนสถาน วัดยางน้อย กว่า 3 ล้าน

admin2

อุบลราชธานี​ พลังแห่งศรัทธา โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน ว […]

อุบลราชธานี​ พลังแห่งศรัทธา โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน วัดยางน้อย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มูลนิธิ ชิน โสภณพานิช บริษัทในกลุ่ม และ ชาวอุบลฯ โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน สามัคคี บูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุง ซ่อมแซม ศาสนสถาน วัดยางน้อย กว่า 3 ล้าน

admin2

อุบลราชธานี​ พลังแห่งศรัทธา โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน ว […]

อุบลราชธานี​ พลังแห่งศรัทธา โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน วัดยางน้อย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มูลนิธิ ชิน โสภณพานิช บริษัทในกลุ่ม และ ชาวอุบลฯ โฮม

admin2

อุบลราชธานี​ พลังแห่งศรัทธา โฮมบุญฮ่วมใจ ทอดกฐิน ว […]

ข่าวภูธร