ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพ ญาดา บ้านกูบู ตำบลไพรวัล อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

admin2

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร […]

ข่าวภูธร