องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในเขตพื้นที่ อ.สองฯ

admin2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย […]

ข่าวภูธร