พ่อเมืองเชียงราย สั่งช่วยเหลือราษฏรประสบอุทกภัย เป็นการเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจพื้นที่

admin2

พ่อเมืองเชียงราย สั่งช่วยเหลือราษฏรประสบอุทกภัย เป […]

ข่าวภูธร