กอ.รมน.จังหวัดน่าน จับมือ กศน.น่านและปราชญ์เพื่อความมั่นคง ร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพระดับตำบลอย่างยั่งยืน

admin2

กอ.รมน.จังหวัดน่าน จับมือ กศน.น่านและปราชญ์เพื่อคว […]

ข่าวภูธร