สะเทือนใจ !!! แม่บ้านม่วงคำ อ.วังชิ้นฯ ป่วยพิการเกือบ 20 ปี บ่นเบื่อชีวิตที่ทรมาน ล่าสุดใช้สายไฟแขวนคอเสียหนีสังขาร

admin2

สะเทือนใจ !!! แม่บ้านม่วงคำ อ.วังชิ้นฯ ป่วยพิการเก […]

ข่าวภูธร