ชาวหนองม่วงไข่ เลือกซื้อสินค้า พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 ครั้งที่ 2 กันอย่างคึกคัก ส่งให้ยอดจำหน่ายเกินเป้า ลดค่าครองชีพให้ประชาชน

admin2

ชาวหนองม่วงไข่ เลือกซื้อสินค้า พาณิชย์ลดราคา ช่วยป […]

ข่าวภูธร