ศรีสะเกษ!!ชาวบ้านโวย 3 ปีขุดลอกหนองเมยไม่เสร็จ ซ้ำงงหนักคันคูดินหายไปไหน เก็บน้ำไม่ได้เดือดร้อนทั้งหมู่บ้าน

admin2

ศรีสะเกษ!!ชาวบ้านโวย 3 ปีขุดลอกหนองเมยไม่เสร็จ ซ้ำ […]

ข่าวภูธร