สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

admin2

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลช […]

พะเยา เปีย-เข้ เครื่องดนตรีพื้นเมืองลูกผสม ระหว่างศิลป์ตะวันตกกับตะวันออก สร้างโดยสล่าชาวเหนือ ใช้ลิ่มนิ้วกดเหมือนเปียโนแต่ได้เสียงเหมือน ซึง

admin2

พะเยา เปีย-เข้ เครื่องดนตรีพื้นเมืองลูกผสม ระหว่าง […]

ข่าวภูธร