จ.เชียงใหม่เพื่อโปรดทราบ วันที่ 26 พฤศจิกายน

admin2

จ.เชียงใหม่เพื่อโปรดทราบ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 10 Flagships to DOPA All Smart 2022 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง โดยมีนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอให้การต้อนรับอธิบดีกรมการปกครอง ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เร่งสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ปฏิบัติตามวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาล อย่างเคร่งครัด “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” เน้นประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด ไม่ใช่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดในโอกาสนี้ ได้ให้กำลังใจฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส.และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การทำงานที่มีข้อจำกัดและความคาดหวังจากประชาชน ซึ่งกรมการปกครองจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการทำงานของพี่น้องฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น//// นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

Post Views: 77 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา […]

You May Like

ข่าวภูธร