จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด พัฒนาปรับปรุง

admin2

จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านแมด หมู่ที่ 3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายกรกฤช เลิศพรหมคุณ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลแมด ร่วมกับ นางศิริพร เหนือโชติ ครูและนักเรียน ร.ร.ประชาสามัคคี จำนวน 50 คน นายทองพูล ก้อนแก้ว กำนัน ต.แมด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลแมด ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบหมู่บ้านแมด หมู่ที่ 3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 86 คน

Next Post

แก๊งเงินกู้โหดทำร้ายลูกหนี้ เมียเข้าช่วยโดนตีหัว

Post Views: 70 แก๊งเงินกู้โหดทำร้ายลูกหนี้ เมียเข้ […]

You May Like

ข่าวภูธร