กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับโครงการ หก-ทน. นำ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับโครงการ หก-ทน. นำคณะ กอ.ร่วม ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายชนินทร์  สาลีฉันท์ หัวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หก-ทน. พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา วิผศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร โครงการ หก-ทน. ร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จกับคณะกองอำนวยการร่วมพระราชพิธี กอ.ร่วม นำโดย พ.อ. ไมตรี สุวะไกร รอง ผบ.ทก.กกล.สุรนารี เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 6 เพื่อวางแผนการเตรียมรับเสด็จและพูดคุยหาส

ถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งกองอำนวยการ ในวันรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชดำเนินมาที่เขื่อนสิรินธร เพื่อทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์  MWac และ อาคารสิรินธรประภากร เส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ต่อไป โดยมี พันตำรวจโท ศรีวิรัตน์ โพยนอก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กก.ตชด. 22 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในอำเภอสิรินธรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและสถานที่จัดตั้งกองอำนวยการในจุดห้องโถงอาคารประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมแซน้อย 1 ห้องประชุมโครงการ หก-ทน. ที่จะใช้ในวันรับเสด็จฯ และชมการก่อสร้าง อาคารสิรินธารประภากร และเส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway และชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac พร้อมตรวจเยี่ยมพลับพลาที่ประทับพิธีเปิดฯ อีกด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับมอบตราสัญลักษณ์ SHA

Post Views: 118 กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับมอบตราสัญลักษ […]

ข่าวภูธร