สจป.3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรม 5 ส. Big

admin2

สจป.3 สาขาแพร่ จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดย นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ ,นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหาร ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ข้าราชการ พนักงาน สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานที่ทำงาน อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบและร่วมกันจัดทำเสวียนเก็บใบไม้ ตามมาตรการชิงเก็บ ลดเผา ในบริเวณสำนักงาน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแพร่ ณ บริเวณ สจป.3 สาขาแพร่ โดยมีนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ เป็นประธาน

นายจีระ ทรงพุฒิ กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 แพร่ พร้อมด้วยผอ.ส่วนอำนวยการ และผู้บริหาร ผอ.ส่วนทุกส่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ข้าราชการ พนักงาน สจป.3 สาขาแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานที่ทำงาน อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบและร่วมกันจัดทำเสวียนเก็บใบไม้ ตามมาตรการชิงเก็บ ลดเผา ในบริเวณสำนักงาน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของจังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงาน

Next Post

โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพภาคที่ 3

Post Views: 11 โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพ […]

ข่าวภูธร