อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเปิดรับนักท่องเที่ยว

admin2

อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเปิดรับนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศที่กำลังเริ่มหนาวเย็นชมต้นไม้ดึกดำบรรพ์เต่าล้านปีและชมดอกชมพูภูคาที่กำลังเหลืออยู่ 2 ช่อ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแต่ยังคงมีมาตรการคัดกรองโควิด19ตามคำส่งสาธารณสุขน่าน เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2564  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา  เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวสัมผัสอากาศที่กำลังเริ่มหนาวเย็นอุณหภูมิ ในวันนี้  อุณหภูมิ สูงสุด 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส มีชมต้นไม้ดึกดำบรรพ์เต่าล้านปี และดอกชมพูภูคาที่ขณะนี้เหลืออยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันมีอยู่ 2 ช่อ เท่านั้นพร้อมกับเมล็ดของดอกชมพูภูคาสีแดงสวยหน้าชม ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) ซึ่งเป็นพืชหายากในประเทศไทยจะพบเพียงแห่งเดียวที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่านเท่านั้น  อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีมาตรการป้องกันโควิด คือ ลงชื่อลงทะเบียน แสกนไทยชนะ และแสกนอุณหภูมิ ซึ่งเป็นจุดคัดกรอง ก่อนเข้า ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาตินายฉัตรชัย โยธาวุธ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่าสำหรับในช่วงนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาของเราก็ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวพักค้างแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว ก็ขอให้นักท่องเที่ยวได้มั่นใจว่ามาเที่ยว โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดน่านและในส่วนของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของโควิด ยังไม่หมดไปนะครับตอนนี้ เจ้าหน้าที่ของเราเกือบทุกคนตอนนี้เราได้รับวัคซีนครบ

100% ที่บริการในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมาตรฐานของการท่องเที่ยวต่างๆ เรื่องของมาตรฐานชา  ประธานสภาพัฒน์ อุทยานก็ได้ผ่านการประเมินไปเรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเราเองที่เราเปิดการท่องเที่ยวบางครั้งบางที นักท่องเที่ยว อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของการที่จะต้องคัดกรองตรวจสอบประวัติเรื่องการรับ วัคซีนต่างๆ ก็ต้องก็ต้องขออภัยด้วย คงจะต้องช่วยกันนะครับ  เที่ยวให้สนุกปอดโควิด มาตรการหนึ่งของอุทยานเองตอนนี้ถ้านักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรมกางเต็นท์ ในห้วงนี้เรามี ประกาศในเรื่องของการ งดการประกอบอาหาร อาหารที่มีกิน มีควัน ที่ของลานกางเต็นท์ ขอฝากประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ ของอุทยาน แห่งชาติดอยภูคาของเราครับประสิทธิ์ สองเมืองแก่น 084-8084888

Next Post

อำเภอเบตงเพิ่มจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่

Post Views: 11 อำเภอเบตงเพิ่มจุดตรวจคัดกรองป้องกัน […]

You May Like

ข่าวภูธร