นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

admin2

นายกเดี่ยว ทต.เด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบบ้านพักของราษฎรหมู่ 5 บ้านห้วยกูด ฯ ที่ร้องขอปรับปรุงที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของราษฎรหมู่ 5 บ้านห้วยกูด  ที่ร้องขอปรับปรุงที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ เพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในเบื้องต้น นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ได้มอบงบประมาณส่วนตัว ช่วยเหลือในการปรับปรุงห้องน้ำเป็นการเร่งด่วนก่อน เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถูกสุขลักษณะ คุณภาพชีวิตของประชาชน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเปิดรับนักท่องเที่ยว

Post Views: 61 อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเปิดรับนักท่อง […]

You May Like

ข่าวภูธร