องค์มนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน เจ้าหน้าที่

admin2

องค์มนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน เจ้าหน้าที่ชายแดน เมื่อ 18 พ.ย. 64 ฉก.ม.3 จัด กำลังพล. รับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน เนื่องในโอกาสเดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 30 ชุด โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้อันเชิญสิ่งของพระราชทานฯ ณ ฐานปฏิบัติการ บ้านห้วยอื้น ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Next Post

ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมใจกับพุทธศาสนิกชนชาว

Post Views: 299 ค่ายเม็งรายมหาราช ร่วมใจกับพุทธศาส […]

ข่าวภูธร