อุบลฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี

admin2

อุบลฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 วันนี้ 21 ต.ค 64 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยในวันนี้มีการปลูกต้นพะยูง ต้นราชพฤกษ์ และต้นรวงผึ้ง รวม 3 ต้น การปลูกซ่อม บำรุงรักษาต้นไม้เดิมและกำจัดวัชพืช รวม 725 ต้น บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
คณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ดังพระปณิธานของสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงอุทิศพระวรกาย โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ในการพัฒนาชนบทของประเทศ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนสูญเสียสภาพป่า ที่นับวันจะประสบปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมา และทรงชี้นำให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ชาวไทยทุกคนต้องเสียสละแรงกาย และสมทบทุนทรัพย์ในการระดมปลูกต้นไม้ทั่วทุกหน ทุกแห่ง พระองค์ทรงงานปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอน ตั้งแต่ทรงเพาะกล้าไม้ ทรงปลูกต้นไม้ที่เพาะ และทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นหลักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้อง และยังทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมสำหรับประชาชนชาวไทย

Next Post

อำนาจเจริญ บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด

Post Views: 262 อำนาจเจริญ บริษัทเอสแอนด์พีซินดิเค […]

ข่าวภูธร