เทศบาลตำบลป่าแมต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

admin2

เทศบาลตำบลป่าแมต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสุพรรณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิต

อาสาพัฒนาวัดสุพรรณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย มี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณว่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดสุพรรณ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ยะลา รุกฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปหลัง

Post Views: 22 ยะลา รุกฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุประชา […]

You May Like

ข่าวภูธร