นาย วีระชัย นาคมาศ นาค–คะมาด ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค–คะมาด ผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยา รับมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็น รวม 100 ชุด จากธนาคารออมสิน ภาค 14 ห่วงใย ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่หน้ามุขศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค คะมาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็น จำนวน 100 ชุด จากธนาคารออมสิน ภาค 14 นำโดย นายธีรยุทธ เกตุพันธ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 14 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ ภายใต้ โครงการออมสิน ภาค 14 ห่วงใย ร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่  พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช และอำเภอบางซ้าย รวม 115 ตำบล 681 หมู่บ้าน 46,749 ครัวเรือน และวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นจังหวัด 8 อำเภอ จำนวน 104 วัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าวให้กับอำเภอบางบาล เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

มอบถุงยังชีพ ส่งกำลังใจถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Post Views: 51 มอบถุงยังชีพ ส่งกำลังใจถึงผู้ประสบภ […]

You May Like

ข่าวภูธร