อุบลฯ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

admin2

อุบลฯ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ วันนี้ 17 ก.ย 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการสร้างที่พักอาศัยของราษฎรผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่นางน้อย คำมุงคุล ราษฎรตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งบ้านเดิมที่เคยอยู่อาศัยกับสามีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จนกระทั่งสามีเสียชีวิต บ้านหลังดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนไป จึงได้ขออาศัยอยู่ที่บ้านญาติเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำมาซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ได้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลธาตุและเทศบาลตำบลธาตุจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังอำเภอวารินชำราบ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

100,000 บาท และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงและจัดหาแรงงานในการก่อสร้าง รวม 127,280 บาท จนสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน จึงส่งมอบบ้านให้แก่นางน้อย คำมุงคุล ได้เข้าพักอาศัยต่อไป

Next Post

จ.สิงห์บุรี สลด 2ช่างซ่อมรถแม็คโคร

Post Views: 34 จ.สิงห์บุรี สลด 2 ช่างซ่อมรถแม็คโคร […]

You May Like

ข่าวภูธร