ร.10 พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

admin2

ร.10 พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ ห้องประชุมต้นพอก ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 5 แสนบาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE จำนวน 2,000 ชุด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง จำนวน 20 เครื่อง Face Shield จำนวน 500 ชิ้น หน้ากากอนามัย KN95 ยี่ห้อ 3M จำนวน 1,000 ชิ้น เครื่องวัดออกซิเจน แบบปลายนิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ถุงมือยาง จำนวน 40 กล่อง ถุงเท้าพลาสติก กันเชื้อ จำนวน 1,000 คู่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ยงยุทธ ผูกพันธ์ รายงาน

Next Post

อุบลฯ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

Post Views: 97 อุบลฯ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส […]

You May Like

ข่าวภูธร