อบจ.นำทีมบุคลากรทางการแพทย์

admin2

อบจ.นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนทางเลือกเข็ม 2 ให้ผู้พิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ บริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้ผู้พิการ ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอง๕การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมบุคลกรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ภาคสนาม บริการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์มแบบเชิงรุก ให้กับผู้พิการซ้ำซ้อน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้พิการทางสติปัญญา เข็มที่ 2 จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกีรณา หลำเนียม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและ

อาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ผู้พิการถือเป็นกลุ่มเสี่ยง และเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงวัคซีนได้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันลดอัตราการป่วย รุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตอีกด้วย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ รายงาน

Next Post

ร.10 พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์

Post Views: 47 ร.10 พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให […]

You May Like

ข่าวภูธร