นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานวันที่

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมโครงการสัมมนา แนวทางการป้องกันและการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดโครงการสัมมนา และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดยสาธารณสุขอำเภอพาน จากนั้น นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ อภิปรายหัวข้อ แนวทางการป้องกันและการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ ดร. ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์และธุรกิจ

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ อภิปรายในหัวข้อ นโยบายกัญชาทางการแพทย์ การเข้าถึงและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
จากนั้น นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กล่าวสรุปผลการสัมมนา และกล่าวปิดการสัมมนา ลงพื้นที่ปลูกต้นกระท่อม จำนวน 1 ต้น บริเวณด้านหน้าหอประชุมพานคุณากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

อุบลราชธานี มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

Post Views: 64 อุบลราชธานี มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ […]

You May Like

ข่าวภูธร