วันนี้ AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน นายบัญชา

admin2

วันนี้ AGE ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน นายบัญชา แก้วสุข ผู้จัดการอาวุโสแผนกท่าเรือ ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด มหาชน หรือ AGE บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุดและหน้ากากป้องกัน KN95 จำนวน 900 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า ุ60,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระนอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามไถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางระกำ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุ้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสะแก สาธารณสุขอำเภอนครหลวง
วัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา สำหรับงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19
วัดราชบรรทม ตำบลบ่อโพง สำหรับงานฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19
ศูนย์กู้ภัยอำเภอนครหลวง จุดนครหลวง
ศูนย์กู้ภัยอำเภอนครหลวง จุดท่าช้าง
หน่วยกู้ภัยพุทไธสวรรย์ จุดนครหลวง

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้ “โครงการ เอจีอี ใส่ใจ ห่วงใยชุมชน สู้ภัยโควิด-19 AGECOAL AGEWECARE เอจีอี เอเชียกรีน เอจีอีใส่ใจห่วงใยชุมชน เอจีอีเรารักษ์สิ่งแวดล้อม โควิด19 COVID19

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ร้อยเอ็ด นายอำเภอศรีสมเด็จ ประชุม

Post Views: 500 ร้อยเอ็ด นายอำเภอศรีสมเด็จ ประชุมห […]

ข่าวภูธร