แบ่งเบาภาระ จังหวัดแพร่ เตรียมจัดตั้ง

admin2

แบ่งเบาภาระ จังหวัดแพร่ เตรียมจัดตั้ง หมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ปลอด โควิด-19 เน้นการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เมื่อเวลา 13.00 นวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เรียกประชุมนายอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมเร่งด่วนประกอบแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 หรือ หมู่บ้านสีฟ้า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกหมู่บ้านมีความเข้มแข็งในการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ที่มีส่วนขับเคลื่อนในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ภายในหมู่บ้านและชุมชนด้วยความร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ไม่สามารถรับรู้รับทราบการเข้าออกของบุคคลซึ่งจะนำเชื้อมาแพร่ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี หากชุมชนเข้มแข็งก็จะไม่มีการนำเชื้อโรคเข้ามายังหมู่บ้านได้

การบริหารจัดการขยะติดเชื้อในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากปัจจุบันประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกวันและสิ่งเหล่านี้เมื่อนำไปทิ้งก็จะเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งต้องกำจัดให้ถูกวิธีเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค การจัดตั้งศูนย์พักคอย Community Isolation ระดับอำเภอ ซึ่งต้องการให้ทุกอำเภอมีศูนย์พักคอย เพื่อรองรับผู้ป่วย ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งขาขึ้น และขาลง

การบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ ในมิติของการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับพื้นที่ ซึ่งการสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญ ให้ประชาชนในพื้นที่ยอมรับกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหลัก และเมื่อโรงพยาบาลสนามแห่งแรกไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องจัดสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ไว้รองรับ สิ่งสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจในชุมชนในบริเวณที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้มีความเข้าใจและมีความเอื้อเฟื้อต่อเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ป่วยที่จะมาพักรักษาตัวอยู่ ที่โรงพยาบาลสนาม ให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินการของทางราชการ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พร้อมรับมือ จังหวัดแพร่ เปิดใช้ รพ.สนาม

Post Views: 63 พร้อมรับมือ จังหวัดแพร่ เปิดใช้ รพ. […]

You May Like

ข่าวภูธร