กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิด -19 ศูนย์พักคอย อำเภอสิรินธร และอำเภอโขงเจียม วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 70 แพ็ค 840 ขวด สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยดวงใจ ร่วมปรับปรุงศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิด -19 ศูนย์พักคอยประจำอำเภอสิรินธร ในการจัดเตรียมพื้นที่และร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้พร้อมสำหรับรับดูแลผู้ป่วย โควิด -19 พ.ต.อ. กวีพงษ์ ชลการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิรินธร และประชาชนจิตอาสาอำเภอสิรินธร ร่วมรับมอบ ณ อาคารสาธิตการตลาดตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี จากนั้น ได้มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 30 แพ็ค 360 ขวด สนับสนุนศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิด -19 ศูนย์พักคอย ประจำอำเภอโขงเจียม สำหรับบุคลากร-เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ป่วย โควิด -19 ศูนย์พักคอย ที่ โรงพยาบาล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Next Post

ผู้ว่า จังหวัดยะลา เดินสายส่งมอบมังคุด

Post Views: 59 ผู้ว่า จังหวัดยะลา เดินสายส่งมอบมัง […]

You May Like

ข่าวภูธร