จังหวัดเชียงราย ด่านแม่เย็นตรวจเข้ม โค

admin2

จังหวัดเชียงราย ด่านแม่เย็นตรวจเข้ม โควิด 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรค จังหวัดเชียงราย เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัดในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 ณ จุดตรวจหน้าองค์การบริหารส่วน ตำบลแม่เย็น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 34 คน ประกอบไปด้วยดังนี้ ฝ่ายปกครอง จำนวน 13 คน ปลัดอำเภอ 1 คน สมาชิก อส. 4 คน กำนัน/ผญบ. 5 คน เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 คน เจ้าหน้าที่ TST 2 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพาน จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพาน จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ รพสต. 3 คน เจ้าหน้าที่ทหาร 3 คน อปพร. จำนวน 5 คน สมาชิก อส. จาก บก.อส.จ.ชร จำนวน 4 คน ได้ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 เบื้องต้น สอบถามเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงรายและบันทึกข้อ ในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวนรถที่เรียกตรวจ 97 คัน จำนวนคนที่เรียกตรวจ 138 คน พื้นที่ควบคุมสู และเข้มงวด 10 จังหวัด + ชลบุรี,ระยอง,ตาก จำนวน 143 คน มีผลตรวจโควิด 13 คน ได้รับการฉีดวัคซีน 17 คน ออกคำสั่ง LQ คน ออกคำสั่ง HQ 113 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุด 16 คน พื้นที่ควบคุม 8 คน พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 12 คน รวม 179 คน ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด ให้สแกน คิวอาร์โค้ด ลงทะเบียนสวัสดีเชียงราย เพื่อแสดงตนการเข้าจังหวัดเชียงราย

Next Post

ศูนย์รวมข่าวสื่อออนไลน์ราชบุรี นำเสนอ

Post Views: 221 ศูนย์รวมข่าวสื่อออนไลน์ราชบุรี นำเ […]

ข่าวภูธร