ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตาม

admin2

ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย และให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรโดยการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยและให้ความรู้มห้คำแนะนำในการป้องกันควคุมและระกษาโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมของอำเภอเกษตรวิสัยและของจังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าดีขึ้นมากไม่พบสัตว์ป่วยตัวใหม่ สัตว์ป่วยตัวเดิมส่วนใหญ่รักษาหายแล้ว คงหลือสัตว์ป่วยเป็นส่วนน้อยทีมข่าวทีวีภูธรออนไลน์/ข่าว บพิตรจำปา/ภาพ

Next Post

เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยเปิดครัวสนาม

Post Views: 405 เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยเปิดครัวสน […]

You May Like

ข่าวภูธร