อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

admin2

อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน Agenda Based การเข้าถึงทางการศึกษา สำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง และการจัดการเรียนสอนในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดย
เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครูและบุคลากรของ โรงเรียนโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ครูแบะบุคลากรของโรงเรียนบ้านดงนา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และภาคีเครือข่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ในการนี้ ผู้ตรวจราชการได้มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนทั้งสองแห่งและเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลของโรงเรียนราชประนุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบของอุปโภคและบริโภคในครั้งนี้ด้วยวิชัย สิถิระบุตร/ฅน ข่าวภูธรฯ/รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Post Views: 241 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อุ […]

ข่าวภูธร