อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเครือข่าย

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำวังทอง CD2W เพื่อบูรณาการปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และ นายพิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำวังทอง (CD2W) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มี จ่าสิบเอก วิบูลย์ คำสงค์ ปลัดอำเภอวังทอง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ลุ่มน้ำวังทองให้สะอาดและสวยงาม โดยบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกันและให้เทศบาลตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม และองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ซึ่งเป็นเครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำวังทอง (CD2W) เตรียมโครงการและแผนผังการพัฒนาแม่น้ำวังทองในพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ในการวางแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี นายปกรณ์ ด่านสีทองประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก, ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า, เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำวังทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ พิษณุโลก พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า

Post Views: 249 จ พิษณุโลก พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบ […]

ข่าวภูธร