บุคลากร รพ.เชียงรายติดเชื้อโควิทจากผู้

admin2

บุคลากร รพ.เชียงรายติดเชื้อโควิทจากผู้ป่วย 41 ราย ( ภาพ-ข่าว สมคิด อินต๊ะเนตร/เชียงราย)  บุคลากร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดเชื้อโควิทจากผู้ป่วย 41 ราย โรงพยาบาลต้องประกาศงดรับผู้ป่วยอายุรกรรม ปรับลดการบริการลง 50% วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยนายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ออกประกาศว่า ได้มีบุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รอการแถลงจากคณะกรรมการจากจังหวัด เบื้องต้นทราบว่าได้รับเชื้อจากผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ขอเรียนให้ทราบว่าทันทีที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 41 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
โรงพยาบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ 1.กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นพื้นที่ควบคุมงดรับผู้ป่วย 2.กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คนเน้นย้ำให้เป็นคนเดิมและงดเยี่ยมทุกกรณี 3.บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 4.มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ไอเจ็บคอให้หยุดงานทันที 5.โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เนื่องจากมีการปรับลดบริการลง 50% จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แพทย์นัด ยังสามารถเข้ารับบริการได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มีความห่วงใยต่อบุคลากรของโรงพยาบาลสิ่งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้โรงพยาบาล ณ เวลานี้ คือ การที่ประชาชนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และให้ประชาชนทุกท่านได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Next Post

จ.แพร่ ชาวประชาอุ่นใจ !!! พ.ต.อ.วิชา

Post Views: 121 จ.แพร่ ชาวประชาอุ่นใจ !!! พ.ต.อ.วิ […]

You May Like

ข่าวภูธร