เบตง พบผู้ติดโควิดจากคลัสเตอร์มัรกัส

admin2

เบตง พบผู้ติดโควิดจากคลัสเตอร์มัรกัสยะลาเพิ่ม 4รายในพื้นที่ยืนยันแล้ว 123 ราย เร่งตรวจเชิงรุกเพิ่ม ยะลา อำเภอเบตง จ.ยะลา พบผู้ติดโควิด-19 จากคลัสเตอร์มัรกัสยะลา เพิ่ม 4 ราย ผวจ.ยะลา สั่งปิดหมู่ที่2 บ้านบาแตตูแง ใน ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ขณะที่ สธ.อำเภอเบตง เดินหน้าเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก หลังมียอดผู้ป่วยยืนยันแล้วในอำเภอเบตงจำนวน 123 ราย
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานในการประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ โดย มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ที่ต้องเรียกประชุมในครั้งนี้ เพราะได้มีคำสั่งจาก จังหวัดยะลา ที่ 118/2564 เรื่องกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) เนื่องจากในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีรายงานว่าชาวตำบลธารน้ำทิพย์ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปแล้ว4 ราย ซึ่งเป็นคลัสดเตอร์จากมัสกัสยะลา จึงจำเป็นที่ทางอำเภอเบตงต้องหารือกับทุกฝ่ายในเรื่องการดำเนินมาตรการเข้มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้โดยข้อสรุปในที่ประชุมกำหนดปิดหมู่ที่2 บ้านบาแตตูแง ใน ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นเวลา 14 วันโดยเริ่มจากวันที่ 22 มิ.ย.เป็นต้นไป
ขณะที่นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงและสมาชิก ได้ร่วมทำอาหารบรรจุกล่องจำนวน 500 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ใน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนกุนุงจานอง ชุมชนตักโกร ชุมชนกือติง ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เนื่องจากล่าสุดในพื้นที่อำเภอเบตง มีผู้ป่วยยืนยันสะสม รวม 123 ราย ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 10 ราย รักษาหาย 18 ราย รักษาใน รพ. 79 ราย รักษาใน รพ.สนาม 24 ราย ส่งต่อ 1 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย ส่วนผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงสูง ที่ไปร่วมกิจกรรมหรือมีญาติไปร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนตะห์ฟีซุลกรุอานมัรกัส ใน จ.ยะลา ที่มีความเสี่ยงสูงให้กักตัวในบ้าน14วัน หลังทำการ SWAB เพื่อรอผลยืนยัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
ด้านเทศบาลเมืองเบตงได้ติดป้ายประกาศเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ขณะเดียวกันได้มีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ว่าหากสถานการณ์คลี่คลายลงและมีความพร้อมจะเปิดดำเนินการ ต้องทำการจัดระบบและระเบียบต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดยะลาและต้องมีมาตรการป้องกันโรคที่ เพื่อพิจารณายกเลิกมาตรการดังกล่าวต่อไป หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแ ละมีความผิดตามมาตรา 18 สถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

จ. เชียงราย คลัสเตอร์ ตับเต่า เทิง อยู่ใน

Post Views: 103 จ. เชียงราย คลัสเตอร์ ตับเต่า เทิง […]

You May Like

ข่าวภูธร