ผอ.ศปจร.สตช.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้า

admin2

วันที่ 21 มิ.ย.64 ทปษ.พิเศษผอ.ศปจร.สตช.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. ผู้อำนายการ.ศูนย์รับแจ้งเหตุ การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผู้บัญชาการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด.เชียงราย พร้อม รอง ผู้บัญชาการ หัวหน้า.สถานีตำรวจภูธรในสังกัด ภูธร เชียงราย หารือ พร้อมตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนขุนกรณ์ อำเภอเมือง และสถานีตำรวชชุมชนสันกองอำเภอแม่จัน เชียงราย ในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ปราบปรามการ

โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และงานตำรวจชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครตำรวจชุมชน เข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุ การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ โดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ได้กล่าวว่าเดิมทีงานปกครองจะเป็นหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ที่สารถปกครองภายในชุมชนได้ เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่ จะทราบปัญหาของแต่ละพื้นที่ดีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแย่งงานของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านมาหมด ทำให้ชุมชนเกิดความแตกแยก ความสามัคคีภายในชุมชน ดังนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคืนงานปกครอง และขอความร่วมมือจากเหล่าผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองภายในชุมชน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ในส่วนการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจและชุมชน ในวันนี้ ที่เห็นมากับตาด้วยตัวเอง รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนสารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์อันดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชน ให้ดีขึ้นไปอย่างแน่นอน ภายหลังการมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำชุมชนและผู้นำชุมชนแล้ว พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์รับแจ้งเหตุ การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบถุงยังชีพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครตำรวชชุมชน ผู้นำชุมชนทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติอีกด้วย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เฮงๆ รวยๆ หอบไวนิลเจิมป้ายร้านมินจัง

Post Views: 541 เฮงๆ รวยๆ หอบไวนิลเจิมป้ายร้านมินจ […]

ข่าวภูธร