กฟผ.เขื่อนสิรินธร ตรวจรับการส่งงาน

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ตรวจรับการส่งงานงวดที่ 2 ของน้องๆ โครงการ New Jobber วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับและพี่เลี้ยงเขื่อนสิรินธร ร่วมพบปะหารือการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และตรวจรับการส่งงานงวดที่ 2 ของน้องๆ โครงการ พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน New Jobber จำนวน 42 คน จากหมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอ ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในปี

2562-2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 รับสมัครเข้าทำงานเก็บข้อมูลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เขื่อน เขต ของ กฟผ. และเป็นการส่งงานงวดที่ 2 ของน้องๆ ที่เข้าร่วมทำงานตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

Next Post

พะเยา – สภาองค์กรผู้บริโภคพะเยา ร่วม

Post Views: 338 พะเยา – สภาองค์กรผู้บริโภคพะเยา ร่ […]

ข่าวภูธร