กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ให้กำลังใจสนับสนุน

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ให้กำลังใจสนับสนุน น้องๆ โครงการ New Jobber ในพื้นที่เขื่อนสิธร ที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ให้กำลังใจ น้องๆ โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน New Jobber ซึ่ง กฟผ. ได้จ้างงานผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 รอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเขื่อน สายส่ง ของ กฟผ. ทั่วประเทศ ทำงานเก็บข้อมูลชุมชน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ ตำบล

โนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นการให้กำลังใจน้องๆ โครงการ New Jobber และขอความร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนอำนวยความสะดวกช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลชุมชนในหมู่บ้าน ณ บ้านดอนโด่-โคกเลียบ ตำบลโนนกาหลง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการ

Post Views: 215 กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะตรวจเย […]

ข่าวภูธร