จ.แพร่ แก้ด่วน !!! นายกเดี่ยว ดำรงเกียรติ กิตติ

admin2

จ.แพร่ แก้ด่วน !!! นายกเดี่ยว ดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ ทต.เด่นชัย พร้อมผู้บริหาร ผอ.กองช่าง และจนท.ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบและร่วมประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรที่มีที่นาติดกับฝายร่องกอก เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวในช่วงฤดูฝน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มเกษตรกรที่มีที่นาติดกับฝายร่องกอก เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวในช่วงฤดูฝน เพราะที่ผ่านมา 2-3 ปี กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มเกษตรกรโดยได้ข้อสรุปว่า ควรวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรต่อไป

นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเด่นชัย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มเกษตรกรที่มีที่นาติดกับฝายร่องกอก เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนาข้าวในช่วงฤดูฝน เนื่องจากว่า เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าว ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มเกษตรกรโดยได้ข้อสรุปว่า ควรวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปริมาณน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ด่วนประกาศโรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที่ 18

Post Views: 316 ด่วนประกาศโรงพยาบาลน่าน เมื่อวันที […]

ข่าวภูธร