จังหวัดอำนาจเจริญและเหล่ากาชาด มอบสิ่งของ

admin2

จังหวัดอำนาจเจริญและเหล่ากาชาด มอบสิ่งของ เป็นกำลังใจแก่ประชาชน ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ 3 ตำบล ณ เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  เป็นผู้แทนมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ของเหล่ากาชาดและสิ่งของ ปภ.จังหวัดอำนาจเจริญ และให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่  3 ตำบล จำนวน 25 ครัวเรือน ในส่วนของบ้านเรือนที่เสียหายเพียงเล็กน้อย จำนวน 21 หลังคาเรือนนั้น อำเภอได้นำจิตอาสา คณะกรรมการหมู่บ้านซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ ธกส.ลืออำนาจ นายไมตรี  คติรัตนชัย ผู้จัดการ ธกส.ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

นายวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสและนางวิจิตตรา  ชะนา ท้องถิ่นอำเภอร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งให้คำแนะนำและการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 11 แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ขณะนี้อำเภอลืออำนาจไม่ปรากฎผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้นางสาวอมรรัตน์ สุขเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากเหตุวาดภัย และการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

Next Post

จ. อยุธยา คดีไม่คืบ สองแม่ลูก เจ้าของอาคาร

Post Views: 319 จ. อยุธยา คดีไม่คืบ สองแม่ลูก เจ้า […]

ข่าวภูธร