อุบลฯ สั่งปิดหมู่บ้านท่าไห อ.เขื่องใน งดการเข้า

admin2

อุบลฯ สั่งปิดหมู่บ้านท่าไห อ.เขื่องใน งดการเข้าออกหมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาด covid 7 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์. วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาส เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นครั้งแรก ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้กับทีมผู้บริหาร เทศบาลเมืองเดชอุดม ชุดใหม่ นำโดยนายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และนายสุริยา จันทร์สิงห์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม คนใหม่ มีนายกิตติพงษ์. เทียมสุวรรณ. รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี และคณะร่วมเป็นสักขีพยาน และสังเกตการณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวย้ำเตือน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เมืองเดชอุดมชุดใหม่ ไว้หลายประเด็นโดยเฉพาะการสร้างความรักความสามัคคี ลดทุกข์เพิ่มสุข การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่ให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะต้องสร้างผลงานภายใน 4 ปีขอให้ตรวจติดตามความสำเร็จของงานสม่ำเสมอและต่อเนื่องบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำสถานการณ์โรคระบาด ย้ำให้ผู้บริหารเทศบาลเมือง เดชอุดม งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม รวมทั้งเผยว่า วันนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งปิดตำบลท่าไห อ.เขืองใน ทั้งตำบล เนื่องจาก พบผู้ป่วยรายใหม่วันเดียวกัน 19 ราย ภายในครอบครัวเดียวกัน และหมู่บ้าน งดการเข้าออกหมู่บ้านและกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7-21 พฤษภาคมนี้ เป็นเวลา 14 วัน ควบคุมการแพร่ระบาดคุมเข้มโควิด 19

ปชส.อุบลฯ ข่าว ทองปัก

Next Post

จ.ตราด เทศบาลตําบลหาดเล็กเปิดประชุมสภา

Post Views: 39 จ.ตราด เทศบาลตําบลหาดเล็กเปิดประชุม […]

You May Like

ข่าวภูธร