อุบลฯ ผนึกกำลังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเดิน

admin2

อุบลฯ ผนึกกำลังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 ให้กันประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันนี้ 7 พ.ค 64 มีประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับการฉีดวัคซีนซิป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่จะเพิ่มจุดให้บริการวัคซีน โควิด – 19 แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรวัคซีนซิโนแวค จำนวน 400 โดส ให้แก่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 จุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเหล่ากาชาด นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย รวมจำนวน 200 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีเป้าหมายในการให้บริการวัคซีนภายใน 2 วันๆ ละ 100 คน แบ่งเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย รอบๆ ละ 50 คน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข็มที่หนึ่ง ไปแล้ว 11,438 ราย และเข็มที่สอง 195 ราย โดยมีการติดตามผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนพบว่า ไม่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน จำนวน 11,361 รายและไม่พบผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรง สำหรับผู้ที่มีผลข้างเคียงเล็กน้อย มีจำนวน 267 รายและจะหายเป็นปกติภายใน 1 – 2 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่มีอาการที่ต้องเฝ้าระวัง มีจำนวน 5 ราย และทุกรายหายเป็นปกติภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงถึง 2 วัน

Next Post

อุบลฯ สั่งปิดหมู่บ้านท่าไห อ.เขื่องใน งดการเข้า

Post Views: 9 อุบลฯ สั่งปิดหมู่บ้านท่าไห อ.เขื่องใ […]

ข่าวภูธร