สระบรี – คนดีศรีเมืองเพรียว ตร.มงคล ศิริพัฒน

admin2

สระบรี – คนดีศรีเมืองเพรียว ตร.มงคล ศิริพัฒนกุลในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองเดือตร้อน ประชาชนทั่วทุกข์ระแหงกำสังเผชิญมหันตภัยร้าย โดยเฉพาะพิษภัย จากโรคระบาโควิด 19 ในปัจจุบัน ยามนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คงเป็นสิ่งสำคัญและจำาเป็นที่สุด ถึงแม้ภาระกิจนี้ ภาครัฐจะบูรณาการระดมใช้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แต่ก็คงยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงเป็นที่น่ายินตึ ที่ภาคเอกชนหลากหลายได้แสดงเจตจำนงยืนมือเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะจังหวัดสระบริ บ้านเราชาวบ้านพกันยกมือท่วมหัวเมือ ปรากฏเรื่องทีน่ายินดี จากเลือดเนื้อเชื่อไขคนเมืองเพรียวแท้ๆ ตร.มงคล ศิริพัฒนกล ประธานบริหาร สระบริ้วณิชชากร กรัป เจ้าของ หจก.วณิชชากร บริษัท ไมล์สโดน คอนสตัคชั่น จำกัด บริษัท กิจวาณิช จำกัด และบริษัทในเครือฯ รวมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแค จ.สระบริ ได้ประกอบพิธีมอบเงิน 1.5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการสร้างอาคารและห้องแรงดันลบ (NegaTive Pressure Room) ใช้โรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลสระบุเพื่อให้สามารถใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวสโศโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งนี้ยังได้มอบเงินอิกส่วนหนึ่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทอ.พระพุทธบาท จ.สระบ โดยมี นพ.อนินด์ กลมเนตร ผอ.รพ.สระบรี  นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล ผอ.รพ.พระพุทธบาท  นาย ธนาพล รเตชภัทร์ ผอ.รร.เทพศิรินทร์ พแค นาย สชนต์ สิงห์เหนี้ยว เลขา ผอ.รพ.สระบริ พร้อมคณะ ร่วมพิธี ที่ หจก,สระบริ วณิชชากร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบรี เมือวันก่อนนับเป็น ภาพที่น่าประทับใจอย่างยิงสำหรับน้ำใจไมตรของคนดีศรีเมืองเพรียวอย่าง ตร.มงคล ศิริพัฒนกุลเมื่อสักครู่ พอเสยะบุรี ปริจาด 500.00000 บาทสระบรีวณิชธากร

Next Post

อุบลฯ ผนึกกำลังโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเดิน

Post Views: 18 อุบลฯ ผนึกกำลังโรงพยาบาลรัฐและเอกชน […]

ข่าวภูธร