สมยศ พิมมะศร สระบรี – คนดีศรีเมืองเพรียว

admin2

สมยศ พิมมะศร สระบรี – คนดีศรีเมืองเพรียว ตร.มงคล ศิริพัฒนกุลในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองเดือตร้อน ประชาชนทั่วทุกข์ระแหงกำสังเผชิญมหันตภัยร้าย โดยเฉพาะพิษภัย จากโรคระบาโควิด 19 ในปัจจุบัน ยามนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คงเป็นสิ่งสำคัญและจำาเป็นที่สุด ถึงแม้ภาระกิจนี้ ภาครัฐจะบูรณาการระดมใช้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แต่ก็คงยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นจึงเป็นที่น่ายินตึ ที่ภาคเอกชนหลากหลายได้แสดงเจตจำนงยืนมือเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะจังหวัดสระบริ บ้านเราชาวบ้านพกันยกมือท่วมหัวเมือ ปรากฏเรื่องทีน่ายินดี จากเลือดเนื้อเชื่อไขคนเมืองเพรียวแท้ๆ ตร.มงคล ศิริพัฒนกล ประธานบริหาร สระบริ้วณิชชากร กรัป เจ้าของ หจก.วณิชชากร บริษัท ไมล์สโดน คอนสตัคชั่น จำกัด บริษัท กิจวาณิช จำกัด และบริษัทในเครือฯ รวมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ พแค จ.สระบริ และฯลฯ ได้ประกอบพิธีมอบเงิน 1.5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการสร้างอาคารและห้องแรงดันลบ (NegaTive Pressure Room) ใช้โรงพยาบาลสนาม ของโรงพยาบาลสระบุเพื่อให้สามารถใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวสโศโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งนี้ยังได้มอบเงินอิกส่วนหนึ่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทอ.พระพุทธบาท จ.สระบ โดยมี นพ.อนินด์ กลมเนตร ผอ.รพ.สระบรี นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูลผอ.รพ.พระพุทธบาท นาย ธนาพล รเตชภัทร์ ผอ.รร.เทพศิรินทร์ พแค นาย สชนต์ สิงห์เหนี้ยว เลขา ผอ.รพ.สระบริ พร้อมคณะ ร่วมพิธี ที่ หจก,สระบริ วณิชชากร ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบรี เมือวันก่อนนับเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิงสำหรับน้ำใจไมตริของคนดีศรีเมืองเพรียวอย่าง ตร.มงคล ศิริพัฒนกุล เมื่อสักครู่ พอเสยะบุรีปริจาด 500.000 00 บาท สระบรีวณิชธากร

Next Post

สระบรี - คนดีศรีเมืองเพรียว ตร.มงคล ศิริพัฒน

Post Views: 24 สระบรี – คนดีศรีเมืองเพรียว ต […]

You May Like

ข่าวภูธร