จ.แพร่ เพื่อความปลอดภัย !!! พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมพระสงฆ์วัด

admin2

จ.แพร่ เพื่อความปลอดภัย !!! พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ พร้อมพระสงฆ์วัดพระธาตุช่อแฮ เข้ารับการสุ่มตรวจน้ำลาย หาเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลาปฏิบัติธรรมรุกขชาติช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพช่อแฮ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ พระคิลานุปัฏฐาก(พระอสว.) วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง (ประสานงานโดย พระมหาปวเรศ ปวรวาที พระ อสว.ประจำวัดพระธาตช่อแฮ) ด้วยความเป็นห่วงพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด ได้ทำการสุ่มตรวจเบื้องตันทางน้ำลาย เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พระสงฆ์วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ และในฐานะเจ้าอาวาส วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

รวม 33 รูป/คน แยกเป็นพระภิกษุ 17 รูป สามเณร 12 รูป ศิษย์วัด 4 คนทั้งนี้ พระโกศัยเจติยารักษ์ เจริญพรว่า นับเป็นสิ่งที่ดีที่ทาง จ.แพร่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ร่วมกับรพสต.ช่อแฮ ได้มาทำการสุ่มตรวจเบื้องตันทางน้ำลาย เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดพระธาตุช่อแฮฯ รวม 33 รูป/คนในครั้งนี้ เพื่อทุกรูป/คนจะได้สบายใจ และมีความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิคในจังหวัดแพร่ซึ่งทุกควายจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล สภ.โคกจานกวาดล้างการจับกุมอย่างต่อเนื่อง

Post Views: 10 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล […]

ข่าวภูธร