อำเภอลืออำนาจ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุด

admin2

อำเภอลืออำนาจ จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฎิบัติการประจำตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญนางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส พร้อมคณะวิทยากร จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฎิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน มีผู้เข้ารับการอมรม จำนวน 220 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ณ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จำนวน 10,000 บาท

นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธำรง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้ ชุดปฏิบัติการตำบลต่างๆจะสร้างเครื่อข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างกลุ่มไลน์ ตลอดจนดำเนินการในเชิงรุก เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากชุมชน โดยใช้ชุมนุมแก้ปัญหาชุมชน โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อำเภอสามารถเข้าจับกุมผู้เสพ ผู้ค้าได้จำนวนหนึ่ง ทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่น้อยลง

เอกชัย ข่าวภูธร ออนไลน์

Next Post

จ. อุทัยธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

Post Views: 13 จ. อุทัยธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู […]

You May Like

ข่าวภูธร