จ พิษณุโลก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัด

admin2

จ พิษณุโลก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก/หัวหน้าชุดตรวจปฏิบัติการแบบบูรณาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชุดตรวจปฏิบัติการจังหวัด และชุดตรวจปฏิบัติการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกตรวจกำชับการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 3055/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่เพื่อการคมนาคม และขนส่งดังนี้

ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก สถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นทจังหวัดพิษณุโลกโดยได้เน้นย้ำการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะข้อ 5 และมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานีขนส่งทุกแห่ง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ.น่าน ปิด 2 หมู่บ้าน อำเภอเชียงกลาง ป้องกัน

Post Views: 330 จ.น่าน ปิด 2 หมู่บ้าน อำเภอเชียงกล […]

ข่าวภูธร