จ.เชียงราย ผบ.มทบ.37 ส่งกำลังพล

admin2

จ.เชียงราย ผบ.มทบ.37 ส่งกำลังพลสำรวจความเสียหายจากวาตภัย พื้นที่วาวี แม่สรวย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ บ้านสันขี้เหล็ก ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 1500 นาฬิกา พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันโท ณัฐพล ณีวัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ


ร้อยโท โสภณ อุสาใจ สัสดีอำเภอแม่สวย พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่บ้านสันขี้เหล็ก ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา และได้มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ face shield และเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือพระราชทาน ที่ได้รับมอบจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) เบื้องต้นมีบ้านประชาชนได้รับความเสียหาย รวม 28 หลังคาเรือน ดังนี้ความเสียหายปานกลาง 3 หลังคาเรือนความเสียหายเล็กน้อย 25 หลังคาเรือนซึ่งการช่วยเหลือเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ได้เข้าสำรวจความเสียหายและแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาพร้อมอุปกรณ์ ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

บริเวณวัดสันติวิหาร จ.สระบุรี

จ. สระบุรี วันนี้ บิคคลีนนิ่งเดย์ครั้งใหญ่ที่ บริเ […]

You May Like

ข่าวภูธร