พะเยา -เริ่มแพร่เชื้อกันเองในครอบครัว

admin2

พะเยา -เริ่มแพร่เชื้อกันเองในครอบครัว พะเยาเอาไม่อยู่ ยอดผู้ป่วยพุ่งพรวด48ราย ชี้ส่วนใหญ่รับเชื้อมาจากคลัสเตอร์เชียงใหม่ วันนี้ 18 เมษายาน 2563 เวลา 15.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564 ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ระลอกใหม่เมษายน ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 48 ราย ทุกรายยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 20 ราย อำเภอจุน 10 ราย อำเภอเชียงคำ 6 ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 ราย อำเภอปง 2 ราย อำเภอภูซาง 2 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 ราย และอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอเชียงม่วนและอำเภอภูกามยาว ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดและระดับอำเภอ/ตำบล จังหวัดพะเยา ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยาทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติด
เชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ป่วยช่วงหลังๆมาจากคลัสเตอร์เชียงใหม่ และเริ่มมีการติดเชื้อในครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย อายุต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 79 ปี อายุเฉลี่ย 29 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีจำนวนทั้งสิ้น 462 ราย แยกเป็น ผู้สัมผัสในชุมชน จำนวน 297 ราย ผู้สัมผัสในยานพาหนะ จำนวน 115 รายและผู้สัมผัสในครอบครัวจำนวน 50 ราย ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิค19 ทุกราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้านภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา

Next Post

จ.เชียงราย ผบ.มทบ.37 ส่งกำลังพล

จ.เชียงราย ผบ.มทบ.37 ส่งกำลังพลสำรวจความเสียหายจาก […]

You May Like

ข่าวภูธร