จ. ราชบุรี ปิดทะเลน้ำจืดเมืองคนสวย

admin2

จ. ราชบุรี ปิดทะเลน้ำจืดเมืองคนสวย ป้องกันโควิด 19.ฝ่ายปกครองอำเภอโพธาราม โดยการนำของ วันที่ 16 เมษายน 2564 นายพงศ์สันต์ ศูนย์กลาง ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครองพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธาสุข อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีได้เดินทางไป สวนน้ำ บ้านมณีโชติ วิถีชุมชน ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี เป็นสถานที่ ข้างริมตลิ่งแม่น้ำแม่กลอง บ้านมณีโชติ ซึ้งไดรับการพัฒนา จากคนในชุมชนหมู่บ้านวัดมณีโชติ ได้รวมใจกันปรับปรุงพื้นที่ข้างตลิงแม่น้ำให้เกิดความสะอาดและสวยงาม ทังบนบกและในลำแม่น้ำ เพื่อไว้เป็นแหล่งพักร้อน และจัดเป็นสถานที่พักผ่อนรับบรรยากาศ จากสายลมที่ผัดผ่านจากลำน้ำแม่กลองเข้ามาสู่บนชายตลิ่ง ด้วยอากาสที่เย็นและสดชื่น พร้อมสถานที่สะอาดเหมาะสำหรับนั่งนอน ผ้กผ่อนอย่างสบาย ไม่แพ้ชายหาดลิมทะเล ในลำแม่น้ำ ทางกลุ่มชุมชนชาวบ้านได้ร่วมกัน จัดทำแบ่งส่วนแบ่งโซน เพื่อป้องกันอันตรายต่อเยาวชน ที่จะลงไปเล่นน้ำให้ไดรับความปรอดภัย และสะอาดสวยงาม ทุกปีเข้าฤดูร้อน จะมีประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวกันจำนวนมาก เพราะมาแล้วลูกหลานปลอดภัย จากการลงไปเล่นทะเลน้ำจืด โดยเฉพาะได้รับการดูแรจากเจ้าหน้าที่ของสถานที่ คอยดูแรอย่างไก้ลขิด สร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองที่พาบุตรหลาน มาสถานที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอาหารต่างๆที่มีจำหน่ายราคาก็ไม่แพง แม้แต่เครื่องดื่ม และชาวบ้านก็อัธยาศัยดีมีน้ำใจ
แต่ช่วงนี้เกิดเหตุโควิด 19 เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย เพราะเป็นสถานที่เปิด จะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจากต่มงจังหวัดหลายท้องที่ เกรงว่าจะทำการควบคุมไม่ได้จึงเห็นสมควร ขอความรวมมือให้หยุดใช้สถานที่ชั่วคราวไปสักระยะหนึ่งเมื่อเหตุการณ์เบาลงแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้เหมือนเดิม ท่านปลัด พงศ์สันต์ ศูนย์กลาง ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอโพธารามได้นำคณะมาตรวจเยี่ยม ในการตรวจว่าจุดคัดกลองของสถานที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ จากการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ช่วงนี้ทางอำเภอมีความจำเป็นที่จะต้องทำการป้องกันการแพรเชื้อโรคโควิด 19 ที่วามารถมาจากบุคลภายนอกนำเข้ามาได้โดยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาปลาว จึงไดรับความเข้าใจจากชุมชน และพร้อมใจปิดสถานที่ทะเลน้ำจืดของบ้านมณีโชติวิถีชุมชน เมือง
คนสวยไปในช่วงนี้ก่อน

สุรพันธ์ ตันกำเนิด /ข่าว
สุเทพ นิ่มนวล/ภาพ
ศูนย์ข่าวจังหวัดราชบุรี
รายงาน

Next Post

อยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดบริจาคโลหิต ช่วยเหลือวิกฤติโลหิตขาดแคลน

Post Views: 258 อยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดบริจาคโลหิต ช […]

ข่าวภูธร