อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจโควิด 19

admin2

อบจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจโควิด 19

วันที่ 17 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองโควิด 19 บริเวณด่านตรวจคลองเมม (ฝั่งขาเข้าเมืองพิษณุโลก) ตำบลท่าช่าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งนำเครื่องดื่มและน้ำดื่มมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจโควิด 19 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม, รพ.สต.ท่าช้าง, ทหาร มทบ.39, ตำรวจ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ตำบลท่าช้างอละจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก โดยให้ลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok ทุกราย ทั้งนี้สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้มีมาตรการตั้งด่านโควิด 19 เพิ่มเติม 4 มุมเมือง ได้แก่ ด่านศรีโสภณ อำเภอวังทอง , ด่านวังเป็ด อำเภอบางระกำ, ด่านคลองเมม อำเภอพรหมพิราม และด่านเส้นท่างาม-ทับยายเชียง โดยบูรณาการร่วมกับด่านศูนย์ถนนและให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ลงทะเบียนในโปรแกรม Save Phitsanulok ทุกราย และกักกันตัวทุกราย บูรณาการกับ 5 เสือ กำกับติดตามในพื้นที่ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

จ. ปทุมธานี อาจารย์กุ่ย ชวน

Post Views: 261 จ. ปทุมธานี อาจารย์กุ่ย ชวนพุทธศาส […]

ข่าวภูธร