พะเยา  ประเพณี” สะตวง “ส่งเคราะห์รับโชคปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์)

admin2

พะเยา  ประเพณี” สะตวง “ส่งเคราะห์รับโชคปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงปี๋ใหม่เมืองหรือเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจะมีพิธีส่งเคราะห์รับโชค โดยจะทำสะตวง หรือ  สะดาขวัญ เพื่อเป็นการส่งสงเคราะห์ปีเก่า รับโชคต้อนรับปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ ล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี เพื่อให้ เกิดความเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัวของปี๋ใหม่เมืองหรือเทศกาลสงกรานต์

นางสรวย(ป้าลอย) ปัญโญ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ 8 บ้านใหม่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่า วันปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์ ชาวล้านนาจะมีประเพณีพิธีทำสะตวง เพื่อ สงเคราะห์ ปีเก่า และรับโชคปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลของล้านนาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับสะตวงส่งเคราะห์ จะ ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม ประกอบไปด้วย กาบกล้วย ใบกล้วยอาหารคาวหวาน รูปปั้นคน และอื่นๆ ใช้ในการประกอบพิธีควบคู่กับ ขันสะลุงเงิน ที่มีบายศรีและก็ได้สายสิญจน์มงคล ตลอดจนน้ำขมิ้นส้มป่อยข้าวตอกดอกไม้ และสิ่งของที่เป็นมงคลนำมาใส่ไว้ในขัน ขันรับโชค และขันครู  เพื่อใช้ในการประกอบพิธี ส่งเคราะห์รับโชคปีใหม่เมืองซึ่งใน1 ปีจะทำพิธีเพียง 1 ครั้งเท่านั้นสัมภาษณ์นางสรวย ปัญโญ  แม่บ้าน บ้านใหม่  ตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

ปัณณ์ อยู่ดี รายงาน

Next Post

ร้อยเอ็ด หนุ่มอายุ 32 ปี ทะเลาะกับพ่อ

Post Views: 554 ร้อยเอ็ด หนุ่มอายุ 32 ปี ทะเลาะกับ […]

ข่าวภูธร